Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Kungen gamla versionen

Namnet på detta Kungen gamla versionen indikerar att det finns fyra celler gratis för tillfällig lagring av kort. Principen för att skifta kort är enkel: på den röda färgen lägger vi det svarta värdet lägre. Samma berättelse med den svarta – endast den röda kan läggas på den, liksom en lägre valör efter värde. Men layoutkonfigurationen är mer som Spider Solitaire. Målet med spelet är att samla alla kort i fyra högar sorterade efter kostymer och led. Vi börjar med essen. Observera att för att dra flera kort (ordnad sekvens) mellan kolumner vid sortering, måste deras antal inte vara mer än antalet lediga celler just nu. Lediga utrymmen är också tillgängliga efter att kolumnerna har tagits bort. Du kan till exempel inte dra fem kort till högen samtidigt om det bara finns tre lediga celler. Detta är en viktig och betydande begränsning av detta patiensspel