Dislike!Like it! (Rating: 3.67)
Loading...

Vanlig Patiens Harpan

Vanlig Patiens Harpan använder 52 kort (en kortlek). Sju horisontella rader läggs ut på spelplanen. I den första raden finns det ett kort, i de andra två, i de tredje tre och så vidare till den sjunde. De övre korten är vända nedåt. Överst finns det plats för fyra grundceller, på vilka du måste samla stigande kortsekvenser av samma färg, från och med ett ess.