Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Scorpion Solitaire

Målet med spelet Scorpion Solitaire är att samla fyra kolumner med kortkombinationer från en kung till ett ess. Oavsett svårighetsgrad ska korten i varje kolumn ha samma färg. Till skillnad från andra patiens spel finns det ingen basrad här. Det är viktigt att ta hänsyn till att för att samla kombinationer måste du lämna fyra celler fria på spelplanen. Korten läggs ut på spelplanen enligt följande: 7 kolumner med 7 kort bildas. I de första fyra kolumnerna är de första 4 korten vända nedåt, i resten är alla kort öppna. De återstående 3 korten finns i kortlek och kan delas ut av spelaren när som helst.