Dislike!Like it! (Rating: 4.97)
Loading...

Harpan gamla versionen

Harpan gamla versionen är ett patiens kortspel. I USA och Kanada är Klondike känt som ett av de mest kända patienspelen. Klondike spelas med ett vanligt 52-kortlek, inga skämtare. Efter blandning staplas sju kortbuntar från vänster till höger. Varje hög startar med ett kort vänt nedåt. Från vänster till höger läggs ytterligare ett kort till varje hög. Den första och längst till vänster högen innehåller ett uppåtgående kort, det andra innehåller två kort (ett med framsidan nedåt, ett med framsidan nedåt), det tredje innehåller tre (två med framsidan nedåt, ett med framsidan nedåt) och så vidare. Den sjunde högen med kort innehåller sju kort (sex med framsidan nedåt, en med framsidan uppåt). Fyra baser måste fyllas med kort av samma färg från ett ess till en kung. Kort kan flyttas till andra kort om de växlar i färger. Alla tomma högar kan fyllas med en kung eller ett paket kort som börjar med en kung. Målet är att samla en hög med kort som börjar med en 2 och slutar med en kung av samma färg. Målet är att slutföra alla kostymer.