Dislike!Like it! (Rating: 3.74)
Loading...

De Fyrtio Rövarnas Patiens

De Fyrtio Rövarnas Patiens är ett av de mest populära solitärspel idag. Denna version av spelet liknar det klassiska Windows Solitaire-spelet, men det har enklare regler. Målet med spelet är att samla in 8 kort i olika färger från ett ess till en kung. Gratisceller för kort måste alltid fyllas. En del av detta spel är svårighetsgraden. Det är "lätt" och "svårt." De skiljer sig åt i spelreglerna. De Fyrtio Rövarnas Patiens spelas från två däck med 52 ark. 10 kolumner med fyra kort i varje läggs ut. Överst finns det plats för åtta huvudkort. Huvudkorten är ess. De läggs ut under spelet ovanför huvudfiguren. Målet med spelet är att samla alla kort i färg i stigande ordning på essen. Spelkorten är de nedre, helt exponerade kort i de vertikala kolumnerna och stapelns översta kort. Du kan överföra kort från kolumn till kolumn och från stapel till kolumn efter färg i fallande ordning och bara ett kort åt gången. Vilket kort som helst kan placeras i den fria kolumnen.