Dislike!Like it! (Rating: 3.00)
Loading...

Golf Patiens

Golf Patiens versionen av spelet är en enkel patiens, där korten läggs ut i form av en rektangel. Den består av sju kolumner med fyra kort. De återstående 24 styckena finns kvar i däcket. Du kan när som helst dela ut kort från kortlekarna. Ju fler kort förblir nedåt, desto fler poäng får spelaren i slutet av nivån.