Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Tri Peaks Solitaire

Tri Peaks Solitaire är ett beroendeframkallande patiens kortspel som kombinerar strategi, fokus och snabbtänkande. Målet med spelet är att samla alla kort från bordet genom att ta bort ett kort som är högre eller lägre än kortet i ditt kortlek. Varje nivå är utformad så att du måste hitta ett sätt att klara den. Spelet börjar med att arton kort vänder nedåt och bildar tre pyramider med överlappande rader. Den nedre raden innehåller tio kort med framsidan uppåt. De återstående korten utgör leken. Det första kortet från kortlek kasseras. Du kan också överföra andra kort till kassering, om de är högre eller lägre i rang på detta kort, oavsett färg. Kort som inte längre täcks av andra är vända uppåt.