Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Addiction Solitaire

Vi inbjuder dig att lösa ett annat Addiction Solitaire-pussel. Här är en spelplan fylld med kort. Du måste ordna alla dräkter i ordning efter ökande värden längs de horisontella raderna. Du kan byta två kort, de kommer att markeras. Efter affären tas alla ess bort från spelplanen och tomma celler bildas. För att spela Addiction Solitaire måste du lägga ut kort i ordning från en 2 till en kung. Du kan bara skifta kort som är markerade i grönt på tomma celler och bara om det finns ett kort av samma färg bredvid en cell, som är större eller mindre med 1 i värde till den markerade. Ordna korten i fyra rader, sortera dem i stigande ordning från en 2 till en kung. Varje kort kan flyttas till en tom cell om det skiljer sig från intilliggande kort med en tom cell med 1 rang. I en tom cell mellan en 2 och en 10 kan du till exempel överföra en 3, ett ess, ett 9, ett uttag. Om du befinner dig i en situation där det inte finns några drag eller inga bra drag, använd sedan Shuffle-tangenten.