Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Klondike Green

Med utgångspunkt från den mega-populära Klondike Green föreslog de ett system med kortlayouter, beroende på datum (dag, månad och år). Det vill säga, du kan välja vilket nummer som helst i kalendern vid ett lämpligt ögonblick, och det kommer att tjäna som grund för en unik patienslayout. Spelet erbjuder två alternativ: enligt kalendern och det vanliga. I den vanliga typen har du möjlighet att välja sätt att hantera kort: en efter en eller tre – beroende på vilket som passar dig bäst. Layouten är i 7 kolumner: i det första – ett kort, i det andra – två och i det sjunde – sju. Alla kort i kolumnerna är nedåt och endast de övre är öppna och kan tas. Dessa sju kolumner i spelet används för att sortera kort och skapa sekvenser med minskande värden. När du växlar mellan kolumner måste följande regel följas. Du kan överföra ett eller flera kort förbeställt efter värde. Du kan bara lägga ett kort på ett annat om det har ett lägre värde än det andra och dess färg har en annan färg.