Dislike!Like it! (Rating: 5.00)
Loading...

Patiens Kortspel Pyramid

Spela det logiska kortspelet Patiens Kortspel Pyramid och kontrollera om du kan lösa patiens spelet vid första försöket. Detta är en lite komplicerad version av det klassiska patiens spelet. Din uppgift är att flytta alla kort från ytterkanten till mitten av spelplanen. Det finns åtta kort mitt på spelplanen. Det finns fyra kungar av alla dräkter ovan och fyra aaces nedan. Kort ligger i slumpmässig ordning runt omkretsen av spelplanen. Din uppgift är att flytta korten från det yttre fältet till mitten och ha samlat 8 kortlekar helt. I den översta raden från kungarna till essen och den nedre raden – vice versa. Ta korten uppifrån för att avslöja de nedre. Korten längs omkretsen kan inte bara placeras i mitten av läggningsfältet utan också placeras ovanpå varandra, men med ett viktigt villkor. Korten måste ha samma färg och gå ordentligt. Ibland måste du bygga komplexa kombinationer av åtgärder, öppna och stänga kort i högar för att komma till rätt.