Dislike!Like it! (Rating: 3.40)
Loading...

Lila Kungen Patiens

Lila Kungen Patiens är en populär typ av online patiens. Skillnaden från det klassiska kortspelet är att korten på spelplanen läggs ut med framsidan uppåt. Men detta gör inte spelet enklare. Solitaire verkar som ett svårt spel, men med tiden börjar du förstå spelets princip och logik. Och från första anblicken på kortens layout ser du och utvärderar komplexitetsnivån. Spelet spelas med en hel kortlek på 52 kort. Alla dessa kort läggs ut i en rad med åtta kolumner. De första fyra raderna innehåller 7 kort, resten – 6 kort. Även ovanför själva spelplanen finns det tomma celler där kort kommer att läggas ut, 4 celler till höger och 4 celler till vänster. I de rätta cellerna är det nödvändigt att ordna korten, börjar med esset och slutar med kungen. De fyra vänstra cellerna är tillfällig lagring. Alla fyra kort som stör dig i detta skede av spelet kan placeras där.